29 januari 2018 D6 bij afscheid Theo de Veer

Theo de Veer nam op 29 januari jl afscheid als directeur/bestuurder van de Muzerije.

Verschillende mensen hebben de loftrompet bespeeld en mooie woorden verteld over Theo, maar D6 bracht een muzikale afscheidsgroet welke zeer werd gewaardeerd.

Zie ook: info op Cultuurbosch