D6 trad op in Oud Burger Gasthuis (OBG) in Nijmegen

Soms is het zoeken naar een reden, maar ditmaal was het niet moeilijk: de schoonouders van een D6-er waren 65 jaar getrouwd. Dit mooie voorbeeld willen we natuurlijk eren.
In het OBG hebben we op zondag 26 februari een mooi en gezellig concert gegeven in het Grand Café.
Dat leeftijd geen rol meer speelt moge duidelijk zijn door de enthousiaste reacties van het publiek,