noteer alvast in uw agenda!

Noteer alvast in uw agenda:

Zaterdag 24 november 2018
20:00 uur in het kerkje te Berlicum

D6 verzorgt een avondvullend optreden
met ons nieuwe repertoir.

Meer informatie volgt nog….