Op zijn Dubbelzessigs

Ieder jaar verblijden wij, op één januari, onze voorzitter met een bezoek op zijn verjaardag.
Dit jaar een kroonjaar wat, ondanks een lock down, niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Roel en Arthur hebben, namens ons allen, deze taak op zijn “dubbelzessigs” prima uit- en opgevoerd.
Zie: https://youtu.be/rwUAP0aZ7-U

Tevens willen wij heel graag eenieder een héél gezond en muzikaal 2021 toewensen.
Wij hopen dit jaar weer een avondvullend optreden te kunnen geven…….